Ambasadat   Rinija shqiptare   TKZ     Unionet

SUEDI:

Albanska föreningarnas Union i Sverige
Box 8009
200 41 Malmö
Besöksadress: Betaniaplan 4, Malmö
Tel 040-12 13 43, 070-346 46 42
E-post: alb.unionen@hotmail.com
Org. nr: 802420-3666
Webbfaqe: http://www.kosalbunionen.se/

Albanska Riksförbundet Iliria
Klöverstigen 10B
784 52 BORLÄNGE
Tel 0243-249 114, fax 0243-249 115
Celular: 073-65 74 870
Org. nr: 802400-1458
E-post: arf_lshshs@hotmail.com
Webfaqe: https://www.facebook.com/albanskariksforbundet.iliria